การขอวีซ่า 485 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

  การขอวีซ่า 485

  เรียนจบแล้วอยากอยู่ต่อ ไม่อยากเรียน ยื่นวีซ่าประเภทไหนต่อ

  ประเทศออสเตรเลีย

  Temporary Graduate visa (subclass 485) 
  เรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หลังเรียนครบ 2 ปีการศึกษา ก็สามารถที่จะขอวีซ่า 485 อยู่ต่อภายใต้ Post-Study Work stream
  ได้เป็นเวลา 2 – 4 ปี ตามแต่ระดับการศึกษาที่เราเลือกเรียน

  • มีผล IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี
  • สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี
  • สำหรับหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี

  ประเทศนิวซีแลนด์

  Post-study work
  นักเรียนที่เรียนอยู่ใน Level 4-6 หลักสูตรรวมกัน 2 ปี
  และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree)
  Level 7 สามารถทำงานได้หลังเรียนจบอีก 1 ปี

  นักเรียนที่เรียนอยู่ใน Level 4-6 หลักสูตรรวมกัน 2 ปี
  ที่อยู่นอกเมือง Auckland ต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 สามารถทำงานได้หลังเรียนจบ
  อีก 2 ปี

  นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ Level 7 ขึ้นไป
  สามารถทำงานได้หลังเรียนจบอีก 3 ปี

  • ไม่ต้องมีผล IELTS

  สนใจสอบถามข้อมูลวีซ่า และทำวีซ่า
  Line : jaaaoh (พี่โอ๋)
  กรอกข้อมูลเพื่อใช้บริการวีซ่า ติดต่อเลย!
  Facebook : AtEducation
  E-mail : nara@ateducation.co.th
  Tel : 02-6514536

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *